Logo

Vi knekker harde nøtter...


Forretningsidé: Best i klassen på Bygg,Anlegg riving, demontering og sanering.

Vi bygger for alle!

HOS TEAM ENTREPRENØR ER ALL BEFARING GRATIS!

Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor.

 

I Team Entreprenør jobber vi med å levere tjenester med høy kvalitet, med fokus på våre kunders opplevelser. Vi vet at vår kultur er en viktig faktor for å klare dette.

Kulturen vår er bygget rundt fem verdier som skal prege alle våre medarbeidere. 

Stolt – Jeg er stolt over jobben jeg gjør for våre kunder 

Miljøbevisst – Jeg bidrar positivt til miljøet

Ansvar – Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig

Respekt – jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt

Trivsel – Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø

 
Forretningsidé og verdier er retningsgivende for våre mål og vårt kundesyn. Vårt kundeområde er i Øst- og Sørlandet.

Vi knekker mange nøtter

Vi utfører oppdrag innen innvendig bygg og rehabelitering, sanering for private, bedrifter og det offentlige - så vel i boliger og næringsbygg som i institusjoner. Entreprenører, eiendomsselskaper og byggforvaltere er våre gode samarbeidspartnere og kunder.
 

Rå karer til å stole på!

Våre stolte fagfolk har kompetanse og sertifiseringer for bruk av alt nødvendig utstyr. Team Entreprenør legger vekt på veldefinerte avtaler som gir arbeidsgjengen skikkelige utfordringer til å vise teamånd, holdninger og resultater.

Miljøsanering, kildesortering og gjenvinning

 
Vi setter selv høye krav til jobbutførelse og håndtering av miljøfarlige materialer og spesialavfall. Vi har systemer for asbest- og PCB-sanering og krysser alle krav fra myndigheter med vår egen HMS.

 

Besøk Team Entreprenør på Facebook