Velkommen til Team Entreprenør AS

Best i klassen på bygg, anlegg, riving, demontering og sanering

Kontakt oss

Vi bygger for alle

Hos Team Entrepenør er all befaring gratis! Ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor.

rå karer til å stole på

Våre stolte fagfolk har kompetanse og sertifiseringer for bruk av alt nødvendig utstyr. Team Entreprenør legger vekt på veldefinerte avtaler som gir arbeidsgjengen skikkelige utfordringer til å vise teamånd, holdninger og resultater. I Team Entreprenør jobber vi med å levere tjenester med høy kvalitet, med fokus på våre kunders opplevelser. Vi vet at vår kultur er en viktig faktor for å klare dette. 

Kulturen vår er bygget rundt fem verdier som skal prege alle våre medarbeidere

  Stolt – Jeg er stolt over jobben jeg gjør for våre kunder.

  Miljøbevisst – Jeg bidrar positivt til miljøet.

  Ansvar – Jeg tar ansvar for å utføre mine oppgaver best mulig.

  Respekt – Jeg møter kolleger, kunder og samarbeidspartnere med respekt.

  Trivsel – Jeg bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.

Vi knekker mange nøtter

Vi utfører oppdrag innen innvendig bygg og rehabelitering, sanering for private, bedrifter og det offentlige - så vel i boliger og næringsbygg som i institusjoner. Entreprenører, eiendomsselskaper og byggforvaltere er våre gode samarbeidspartnere og kunder.

Miljøsanering, kildesortering og gjenvinning

Vi setter selv høye krav til jobbutførelse og håndtering av miljøfarlige materialer og spesialavfall. Vi har systemer for asbest- og PCB-sanering og krysser alle krav fra myndigheter med vår egen HMS.